Make your own free website on Tripod.com

PUSAT ILMU PENYELIDIKAN ISLAM ( P.I.P.I )

PENGENALAN PIPI
BORANG KEMASUKAN
AL-A'AWAAN
AL-RAAHAH
ARTIKEL & PUISI
WARGA PENGGERAK
BUKU PELAWAT
DISCLAIMER

Borang Pendaftaran Kursus / Course Registration Form

PERMOHONAN 

 

PIPI akan memulakan latihan kepada para pelatih pada sesi 2005. Sesiapa yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan daripada alamat berikut atau dengan menghantar surat permohonan yang disertai sampul surat bersetem dan beralamat sendiri kepada:

           

Presiden,

Pusat Ilmu Penyelidikan Islam ( PIPI ),

No 2740-C,Tingkat 2, Jalan Changkat Permata,

Taman Permata,

Hulu Kelang,

53000 SELANGOR DARUL EHSAN.

Nama Penuh / Full Name
No. Kad Pengenalan / NRIC / Passport No
Alamat / Address
Bangsa / Race / Religion
Telefon / Telephone (H)
Telefon / Telephone (O)
Pekerjaan / Occupation
Warganegara / Nationality
Tarikh Lahir / Date of Birth
Pendidikan / Education
Jantina / Gender
Nama Bapa / Parent’s or Referee's Name
No. Kad Pengenalan / NRIC or Passport No.
Alamat / Address
Pekerjaan / Occupation :
Telefon / Telephone (H) & (O)
Kursus / Course [(Peringkat / Level 1- Ta'biri) (Peringkat / Level 2- Tahqiqi) (Peringkat / Level 3 – Tadqiqi) (Peringkat / Level 4 - Ta'miqi)]
Sesi / Session (Sepenuh Masa – Full Time / Sambilan / Hujung Minggu – Part Time / Weekend)
Pengambilan / Intake (Januari / Julai 2005)
Mel Eletronik / E-Mail
  

 

Keterangan Ringkas Pembayaran Yuran Kursus di PIPI / Brief of Fees Payment

 

1. Pendaftaran Bulan Pertama / First Time Registration

Yuran Pendaftaran / Registration Fee
RM200.00
Yuran Ko-Kurikulum / Co-curricullum Fee
RM50.00
Yuran Kursus Bulanan / Monthly Course Fee
RM150.00
Yuran Kelengkapan / Equipment Fee
RM150.00
Insuran Kelompok Pelajar / Trainee’s Group Insurance
RM10.00
Hemah Diri ( dikembalikan apabila tamat pengajian ) / Self-funding (returned when courses completed)
RM100.00
Yuran Uniform (Sepasang Baju Melayu) / Uniform Fee (A Set of Baju Melayu)
RM100.00
Yuran Orientasi / Orientation Fee
RM40.00

JUMLAH BAYARAN SEMASA PENDAFTARAN /  TOTAL OF FEES ON REGISTRATION

RM800.00

2. Dokumen Yang Diperlukan / Required Documents

 

- 2 Keping gambar berukuran paspot / 2 passport-sized photos

- Salinan Kad Pengenalan / A copy of NRIC or passport

- Salinan Sijil / Transkrip / Keputusan Peperiksaan yang berkaitan / A copy of any related certificates / transcripts / examination results

 

3. Yuran-yuran yang telah dijelaskan tidak boleh dipindah milik atau dituntut kembali. / The payment of fees made is not refundable or returnable.

 

4. Ibu bapa atau pelatih dinasihatkan agar membayar yuran terus kepada Pusat melalui kiriman, money order, atau wang pos atas nama PRESIDEN PUSAT ILMU PENYELIDIKAN ISLAM (PIPI). / Parents or trainees are advised to make payment  directly to IRTC through Money Order or Postal Order on the name of PRESIDEN PUSAT ILMU PENYELIDIKAN ISLAM (PIPI).

 

5. Urusniaga hanya dalam Ringgit Malaysia ( RM ) / Transactions are only in Malaysian Ringgit ( RM )

© 2004 P.I.P.I. The Webmasters - Tuan Asmawi http://voicetatu.tripod.com & Mohd Suhaimi